Löneadministration - Trojadus Konsult

Löneadministration

Har du anställda i ditt företag, hjälper vi dig med att upprätta löner. Vi tar fram lönespecifikationer och ser till att dessa redovisas till Skatteverket varje månad.
När året är slut skapar vi kontrolluppgifter som skickas till de anställda och till Skatteverket.

Vi erbjuder:
•    Lönekörningar
•    Lagar
•    Skatter
•    Avvikelser
•    Föräldraledighet
•    Semester


Redovisning & Bokföring

Redovisning & Bokföring

Vi kan sköta hela din redovisning såväl som att upprätta bokslut och årsredovisning om du själv sköter bokföringen. Vi hjälper er med den löpande bokföringen.


Juridiska tjänster & rådgivning

Juridiska tjänster & rådgivning

Vi hjälper er med upprättande av bouppteckning, köpeavtal samt upprättande av äktenskapsförord mm.


Deklaration

Deklaration

Vi upprättar deklarationer till alla bolagsformer samt till privatpersoner. Vi hjälper dig med inkomstdeklarationerna som varje år ska lämnas för både företag och privatpersoner.