Löneadministration

Har du anställda i ditt företag, hjälper vi dig med att upprätta löner. Vi tar fram lönespecifikationer och ser till att dessa redovisas till Skatteverket varje månad.

När året är slut skapar vi kontrolluppgifter som skickas till de anställda och till Skatteverket.

Vi erbjuder:
• Lönekörningar
• Lagar
• Skatter
• Avvikelser
• Föräldraledighet
• Semester