Juridiska tjänster & rådgivning - Trojadus Konsult

Juridiska tjänster & rådgivning

Vi hjälper er med upprättande av bouppteckning, köpeavtal samt upprättande av äktenskapsförord mm.


Ekonomisk konsultation

Ekonomisk konsultation

Vi erbjuder konsultationer inom det mest som rör din och ditt företags ekonomi. När din företagsidé ska bli verklighet ger vi dig råd om vilken företagsform som är lämpligast för dig.


Löneadministration

Löneadministration

Har du anställda i ditt företag, hjälper vi dig med att upprätta löner. Vi tar fram lönespecifikationer och ser till att dessa redovisas till Skatteverket varje månad.


Bokslut

Bokslut

Vi upprättar bokslut och årsredovisning och skickar de handlingar som krävs till Skatteverket och Bolagsverket. Vi erbjuder: Årsredovisning, årsavstämning, bokslutstransaktioner, periodiseringar..