Ekonomisk konsultation

Vi erbjuder konsultationer inom det mest som rör din och ditt företags ekonomi.

När din företagsidé ska bli verklighet ger vi dig råd om vilken företagsform som är lämpligast för dig.
Vi har stor erfarenhet av kontakter med Bolagsverket och Skatteverket vid registrering av nya bolag och firmor.


Vi erbjuder:
• Ekonomisk rådgivning
• Effektiviseringar
• Starta och avveckla bolag
• Ekonomisk styrning, budget och likviditetsplanering