Ekonomisk konsultation - Trojadus Konsult

Ekonomisk konsultation

Vi erbjuder konsultationer inom det mest som rör din och ditt företags ekonomi.
När din företagsidé ska bli verklighet ger vi dig råd om vilken företagsform som är lämpligast för dig. Vi har stor erfarenhet av kontakter med Bolagsverket och Skatteverket vid registrering av nya bolag och firmor.

Vi erbjuder:
•    Ekonomisk rådgivning
•    Effektiviseringar
•    Starta och avvekla bolag
•    Ekonomisk styrning, budget och likviditetsplanering


Redovisning & Bokföring

Redovisning & Bokföring

Vi kan sköta hela din redovisning såväl som att upprätta bokslut och årsredovisning om du själv sköter bokföringen. Vi hjälper er med den löpande bokföringen.


Juridiska tjänster & rådgivning

Juridiska tjänster & rådgivning

Vi hjälper er med upprättande av bouppteckning, köpeavtal samt upprättande av äktenskapsförord mm.


Deklaration

Deklaration

Vi upprättar deklarationer till alla bolagsformer samt till privatpersoner. Vi hjälper dig med inkomstdeklarationerna som varje år ska lämnas för både företag och privatpersoner.