Redovisning & Bokföring

Vi kan sköta hela din redovisning såväl som att upprätta bokslut och årsredovisning om du själv sköter bokföringen.

Vi hjälper er med den löpande bokföringen.

Bokslut

Vi upprättar bokslut och årsredovisning och skickar de handlingar som krävs till Skatteverket och Bolagsverket.
Vi erbjuder: Årsredovisning, årsavstämning, bokslutstransaktioner, periodiseringar..

Välkommen till Trojadus Konsult

Trojadus konsult AB är den lilla redovisningsbyrån med det stora engagemanget.

Vi erbjuder kvalificerade tjänster åt alla former av bolag, såväl befintliga som nystartade.

Trojadus konsult bildades 2004 av Johan Wallin. Idag är vi fyra redovisningskonsulter.

Vi är auktoriserade och medlemmar i Srf konsulterna – Sveriges ledande branschorganisation inom redovisning och lön.

Trojadus SRF Konsulterna
Image

Välkommen till Trojadus Konsult

Trojadus konsult AB är den lilla redovisningsbyrån med det stora engagemanget.

Vi erbjuder kvalificerade tjänster åt alla former av bolag, såväl befintliga som nystartade.

Trojadus konsult bildades 2004 av Johan Wallin. Idag är vi fyra redovisningskonsulter.

Vi är auktoriserade och medlemmar i Srf konsulterna – Sveriges ledande branschorganisation inom redovisning och lön.

Trojadus SRF Konsulterna