Tjänster - Trojadus Konsult

Vi erbjuder konsultationer inom det mest som rör din och ditt företags ekonomi. När din företagsidé ska bli verklighet ger vi dig råd om vilken företagsform som är lämpligast för dig.

Vi upprättar bokslut och årsredovisning och skickar de handlingar som krävs till Skatteverket och Bolagsverket. Vi erbjuder: Årsredovisning, årsavstämning, bokslutstransaktioner, periodiseringar..

Vi kan sköta hela din redovisning såväl som att upprätta bokslut och årsredovisning om du själv sköter bokföringen. Vi hjälper er med den löpande bokföringen.

Har du anställda i ditt företag, hjälper vi dig med att upprätta löner. Vi tar fram lönespecifikationer och ser till att dessa redovisas till Skatteverket varje månad.

Vi upprättar deklarationer till alla bolagsformer samt till privatpersoner. Vi hjälper dig med inkomstdeklarationerna som varje år ska lämnas för både företag och privatpersoner.

Vi hjälper er med upprättande av bouppteckning, köpeavtal samt upprättande av äktenskapsförord mm.