Om oss - Trojadus Konsult

Om oss

Trojadus konsult AB är den lilla redovisningsbyrån med det stora engagemanget. Vi erbjuder kvalificerade tjänster åt alla former av bolag, såväl befintliga som nystartade.

Trojadus konsult bildades 2004 av Johan Wallin. Idag är vi fyra redovisningskonsulter.

Vi är auktoriserade och medlemmar i Srf konsulterna – Sveriges ledande branschorganisation inom redovisning och lön. Vårt mål är att skräddarsy en anpassad lösning som passar dig och ditt företag.
Vi riktar oss i första hand mot små och medelstora företag.

Våra tjänster utförs antingen ute hos kunden eller på vårt kontor beroende på kundens behov. Vi använder oss av olika leverantörers programvaror så som VISMA, Xor, Fortnox, Pyramid mfl.
Vi har ett stort närverk med affärsjurister, skattekonsulter, revisorer och andra specialister som vid behov kan tas i anspråk.


Redovisning & Bokföring

Redovisning & Bokföring

Vi kan sköta hela din redovisning såväl som att upprätta bokslut och årsredovisning om du själv sköter bokföringen. Vi hjälper er med den löpande bokföringen.


Juridiska tjänster & rådgivning

Juridiska tjänster & rådgivning

Vi hjälper er med upprättande av bouppteckning, köpeavtal samt upprättande av äktenskapsförord mm.


Deklaration

Deklaration

Vi upprättar deklarationer till alla bolagsformer samt till privatpersoner. Vi hjälper dig med inkomstdeklarationerna som varje år ska lämnas för både företag och privatpersoner.


Ekonomisk konsultation

Ekonomisk konsultation

Vi erbjuder konsultationer inom det mest som rör din och ditt företags ekonomi. När din företagsidé ska bli verklighet ger vi dig råd om vilken företagsform som är lämpligast för dig.


Löneadministration

Löneadministration

Har du anställda i ditt företag, hjälper vi dig med att upprätta löner. Vi tar fram lönespecifikationer och ser till att dessa redovisas till Skatteverket varje månad.


Bokslut

Bokslut

Vi upprättar bokslut och årsredovisning och skickar de handlingar som krävs till Skatteverket och Bolagsverket. Vi erbjuder: Årsredovisning, årsavstämning, bokslutstransaktioner, periodiseringar..